projecten

De uitgesproken moderne kantoorvilla is zo ontworpen dat de het in de toekomst met beperkte ingrepen te gebruiken is als appartementenblok of woonvilla.

De villa bestaat uit twee beuken die verbonden zijn door een centraal atrium. Hier, in het van het gebouw, staat een enorme tafel die een plek biedt aan alle medewerkers. Aan deze tafel wordt informeel overleg gepleegd, wordt samen geluncht en voor bijzondere gelegenheden en presentaties werkt de tafel als podium. Passend bij de bedrijfscultuur zijn de beuken met de werkplekken open van structuur. Het grote daklicht boven het atrium en de ramen van vloer tot plafond maken het tot een licht gebouw. Omdat de nieuwe kantoorvilla de schaal heeft van twee bestaande villa’s, maar zich als een nieuwe typologie manifesteert, ontstaat een natuurlijke overgang tussen de bestaande kern en de nieuwe uitbreiding van het dorp.

Bekijk projecten

Helenaheuvel is een restaurant in het natuurgebied de Kaapse Bossen in de provincie Utrecht. Het oorspronkelijke theehuis bevond zich op de eerste verdieping en heeft een rijke historie.

Op de begane grond bevond zich de bescheiden woning van de uitbater. In de loop der jaren is het theehuis regelmatig uitgebreid. De huidige uitbouw probeert aan te sluiten bij de architectuur het originele theehuis. Dit is werkt echter verwarrend. Het is namelijk direct zichtbaar dat de uitbreiding ruim 50 jaar jonger is dan de oorspronkelijke herberg. Deze mengvorm tast de oorspronkelijke herberg enigszins aan. Met de laatste ingreep is bovendien de ingang voor de bezoekers op een onlogische plek komen te liggen, waardoor bezoekers binnenkomen met de rug naar het fraaie uitzicht. Daarnaast is de uitbouw te klein geworden voor het huidige gebruik.

We proberen als architect altijd om meerdere problemen met één ingreep op te lossen. Door de uitbreiding in dit geval te combineren met een ingreep in de bestaande herberg, komt de ingang op een vanzelfsprekende plek. De beleving van het fraaie uitzicht over de heide wordt uitgesteld tot het moment dat de bezoekers binnen zijn. In het ontwerp wordt de gehele uitbouw vormgegeven als een oranjerie. Door een groter onderscheid met het bestaande theehuis is de oorspronkelijke vorm weer afleesbaar.  De oranjerie is zo luchtig mogelijk. Donkere slanke kozijnen die volledig open kunnen worden gezet vormen de nieuwe gevels. De enige uitzondering hierop vormt het vijf meter brede raam dat de bezoekers bij binnenkomst een spectaculair uitzicht biedt over de heuvelrug.

Bekijk projecten

Door de Stichting Werelderfgoed Kinderdijk is deze internationale prijsvraag uitgeschreven voor een inrichtingsplan van de entreezone en een nieuw te realiseren bezoekerscentrum. Het iconische molengebied krijgt daarmee een aantrekkelijke en erfgoedwaardige ontvangst.

Op basis van onze visie zijn we uit 132 internationale inzendingen gekozen als een van de vier teams voor de de besloten projectprijsvraag. We hebben vanuit de rol als architect een kritische kanttekening bij de vraagstelling geplaatst. Door de hele locatie alleen toegankelijk te maken voor betalende bezoekers, dreigt het landschap zijn authenticiteit te verliezen. Het nieuwe bezoekerscentrum zou veel meer moeten zijn dan een kassa annex museumwinkel. Met het mooiste uitzicht van Holland is het bijvoorbeeld een fantastische plek voor een restaurant en een vergaderlocatie. Dit biedt kansen op aanvullende verdienmodellen.

De vormgeving van het bezoekerscentrum is eigentijds. De toepassing van traditionele materialen en bouwmethoden spreekt de taal van de historische omgeving. Een gemetseld basement van klinkers van Hollandse rivierklei. Het houten skelet van het dak gebruikt houttechnieken van de houten molens. De gevels en het dak zijn bekleed met de zwarte eikenhouten schaliën die oorspronkelijk de kappen van de molens in Kinderdijk sierden. Het transparante bezoekersgebouw voegt zich naar de lange zichtlijnen van het karakteristieke Hollandse landschap.

Het paviljoen vertelt een verhaal over het bouwen, renoveren en onderhouden van de molens en gemalen van het werelderfgoed. De uitvoering van het bezoekerscentrum biedt kansen voor het uittesten van nieuwe methoden uit de restauratietechniek en voor de opleiding van toekomstige molenbouwers en restaurateurs.

Bekijk projecten

De Albatros project van Berry Beuving in dienst van de Rijksgebouwendienst / Rob Hootsmans.

De oude Albatros in de Nieuwe Haven in Den Helder is gebouwd in 1972 en was tot voor kort in gebruik als logiesgebouw. Dit gebouw van zeven verdiepingen is ingrijpend gerenoveerd en opnieuw ingericht.

Na de renovatie is het in gebruik genomen als kantoor voor de Admiraliteitsraad, het directieberaad van het Commando Zeestrijdkrachten. Sindsdien heet het De Admiraliteit. De oude gevel bestond uit ongeïsoleerde aluminium kozijnen met enkelglas. Voor deze gevel bevonden zich op alle verdiepingen glazenwasserbalkons. De constructie van deze balkons hebben we gebruikt om een nieuwe vliesgevel aan te brengen. De zo ontstane luchtspouw tussen de twee gevels wordt in de zomer maximaal en in de winter minimaal geventileerd. Dit wordt geregeld door middel van ventilatiekleppen in de nieuwe gevel.

De verdiepingen waren ingericht als slaapvertrekken, maar bleken zich met enige aanpassingen goed te lenen voor een kantoorfunctie. De ruime kern maakt het mogelijk om vrijwel alle ruimten aan de gevel vrij te houden voor werkplekkenen vergaderruimten. De gesloten gangwanden zijn vervangen door glazen puien van vloer tot plafond. De vloeren zijn voorzien van een witte coating, de plafonds van strekmetaal. Via bepaalde delen van het plafond komt ventilatielucht de kantoorruimten binnen.

Door de intelligente gevel is het gebouw 30% energiezuiniger dan vergelijkbare nieuwbouw. Op grond hiervan wordt het project ondersteund door de Europese Commissie in het kader van REVIVAL.

Bekijk projecten