work

De Rudolf Steiner School en het Rudolf Steiner College in Haarlem groeien.Op de huidige locatie kunnen ze echter niet meer uitbreiden. De bestaande wederopbouwscholen op het aangrenzende terrein bieden een oplossing voor het ruimtegebrek. De bestaande gebouwen sluiten in architectuur niet aan bij de antroposofie.

In dit ontwerp hebben we het volledige programma van de scholen, waaronder een compleet nieuwe basisschool en een uitbreiding van de middelbare school, op de nieuwe locatie te realiseren. Het ontwerp voorziet in een ruimtelijk, flexibel en modern schoolgebouw op basis van de bestaande orthogonale structuur. De antroposofische uitgangspunten komen tot uitdrukking in de materialen en detaillering van de nieuwe school. Ook in de organisatie van de verschillende onderdelen is het gedachtegoed herkenbaar.

Bekijk projecten

Maisbaai. Project van Berry Beuving in dienst van Office Winhov / Joost Hovenier

Dit project met groepszorg-woningen en sociale huurwoningen bevindt zich aan de Dokhaven in de binnenstad van Middelburg. In de groepswoningen wonen mensen met een psychogeriatrische aandoening op een zo normaal mogelijke huiselijke wijze. Omdat de bewoners aan huis gebonden zijn, hebben de alle woonkamers grote ramen met uitzicht op de haven en het plein. De bovengelegen huurwoningen zijn door hun grote ramen en balkons uitzonderlijk licht.

De locatie ligt op de grens van twee werelden. Het is een veelbewogen locatie. Hier werden in de 17e en 18e eeuw honderden Oostindievaarders voor de VOC gebouwd. Aan de ene zijde bevindt zich de oude bebouwing aan de Kinderdijk, aan de andere zijde het Maisbaaigebied, volgens het stedenbouwkundige plan van Aldo van Eyck. Dit plan, met daken in het verlengde van de Dokhaven, vormen hier tussen een eigen wereld. Door het opknippen in bouwdelen van verschillende groottes sluit het complex goed aan op de omliggende bebouwing. Het gebouw leest ondanks de verschillende functies als één geheel door de consequent uitgewerkte gevels en gemetselde balkons.

Bekijk projecten

Door de Stichting Werelderfgoed Kinderdijk is deze internationale prijsvraag uitgeschreven voor een inrichtingsplan van de entreezone en een nieuw te realiseren bezoekerscentrum. Het iconische molengebied krijgt daarmee een aantrekkelijke en erfgoedwaardige ontvangst.

Op basis van onze visie zijn we uit 132 internationale inzendingen gekozen als een van de vier teams voor de de besloten projectprijsvraag. We hebben vanuit de rol als architect een kritische kanttekening bij de vraagstelling geplaatst. Door de hele locatie alleen toegankelijk te maken voor betalende bezoekers, dreigt het landschap zijn authenticiteit te verliezen. Het nieuwe bezoekerscentrum zou veel meer moeten zijn dan een kassa annex museumwinkel. Met het mooiste uitzicht van Holland is het bijvoorbeeld een fantastische plek voor een restaurant en een vergaderlocatie. Dit biedt kansen op aanvullende verdienmodellen.

De vormgeving van het bezoekerscentrum is eigentijds. De toepassing van traditionele materialen en bouwmethoden spreekt de taal van de historische omgeving. Een gemetseld basement van klinkers van Hollandse rivierklei. Het houten skelet van het dak gebruikt houttechnieken van de houten molens. De gevels en het dak zijn bekleed met de zwarte eikenhouten schaliën die oorspronkelijk de kappen van de molens in Kinderdijk sierden. Het transparante bezoekersgebouw voegt zich naar de lange zichtlijnen van het karakteristieke Hollandse landschap.

Het paviljoen vertelt een verhaal over het bouwen, renoveren en onderhouden van de molens en gemalen van het werelderfgoed. De uitvoering van het bezoekerscentrum biedt kansen voor het uittesten van nieuwe methoden uit de restauratietechniek en voor de opleiding van toekomstige molenbouwers en restaurateurs.

Bekijk projecten

De prachtige locatie van de Europan 9 opgave ligt op de prachtige plek aan de rand van Genève. Hier stroomt het smeltwater uit de rivier de Arve in de helderblauwe Rhone.

In de geschiedenis van Genève is deze plek lange tijd ongecultiveerd gebleven. Toen er alleen een begraafplaats in de buurt was en het omliggende land in landbouwgrond werd omgezet, was de plek waar de twee rivieren samenkomen begroeid met bomen. Ook toen Kugler zijn fabriek bij La Jonction vestigde bleef de uiterste punt onbebouwd. Het doel van de Europan 9 prijsvraag was om deze plek te bebouwen en op te nemen in het stedelijk weefsel van de stad.

We vinden dat een architect de verantwoordelijkheid heeft om zich kritisch op te stellen tegenover de vraagstelling. Als de vraagstelling helemaal scherp is, kan de oplossing eenvoudig worden gevonden. Het winnend concept gaat uit van de natuurlijke schoonheid van deze plek, door het stedelijk weefsel langzaam op te lossen in een gebied dat zich bewust is van zijn unieke context. Het ‘groene’ gebied wordt zo vergroot van alleen de uiterste punt, zoals omschreven in het bestemmingsplan, tot aan de bestaande bebouwing aan de oostelijke rand van de locatie. In dit nieuwe park opent de stad zich langzaam naar beide rivieren.

De nieuwe zeer verschillend geprogrammeerde blokken worden zo geplaatst dat er een verscheidenheid openbare plekken ontstaat. Tussen de nieuwe en de bestaande gebouwen, tussen gebouwen en het landschap en in de nieuwe gebouwen worden publieke, semi-publieke en private ruimten gecreëerd. Het plan voorziet in 295 woningen en een groot aantal publieke functies. Startpunt zou het theater zijn. Een kinderdagverblijf, ateliers voor kunstenaars en een hotel zijn opgenomen in de andere blokken. Europan is een prijsvraag voor jonge architecten uit heel Europa. Kijk voor meer informatie over europan op: europan-europe.eu

Bekijk projecten