projecten

Kindercluster Voorn is een multifunctioneel gebouw gelegen in Parkwijk, Langerak in Utrecht. De Kindercluster omvat twee basisscholen de Boomgaard en KSU de Achtbaan, kinderdagverblijf Saartje, buiten-schoolse opvang Spelenderwijs en een dubbele gymzaal.

Het huidige gebouw, gebouwd in 1998 door Frencken Scholl Architecten, heeft na twintig jaar een opfrisbeurt nodig en de huidige gebruikers zijn het pand ontgroeid. Het huidige gebouw zal gerenoveerd en deels verbouwd worden, daarnaast zal er een deel gesloopt worden ten behoeve van een nieuwe aanbouw.

De werkzaamheden hebben de volgende resultaten:
-een gezond binnenklimaat en een goede luchtkwaliteit
-opgefriste ruimtes en problemen met de bestaande bouw opgelost
-er zijn 11 nieuwe klaslokalen
-hebben alle gebruikers een eigen, herkenbare entree

De nieuwe uitbreiding aan de zuidwest zijde biedt plaats aan 11 klaslokalen, 2 speelzalen en de hoofdentree van basisschool de Boomgaard. Bij de uitbreiding is zoveel mogelijk gebruik gemaakt van biobased bouwmaterialen. De vloeren, wanden en het dak van de uitbreiding zijn houtskeletbouw met houten afwerking, dat aan de binnenzijde onafgewerkt in het zicht blijft.  Daarnaast is het gebouw geïsoleerd met vlas-isolatie. De gevel van de uitbreiding is bekleed met verdiepingshoge houten lamellen.

Alle klaslokalen beschikken over één groot (vier meter breed en twee meter hoog) stijlloos raam. Voor de spuiventilatie zijn er aan weerszijde van het raam luiken opgenomen die in het gevelbeeld wegvallen achter doorlopende lamellen.

Bekijk projecten

De Rudolf Steiner School en het Rudolf Steiner College in Haarlem groeien.Op de huidige locatie kunnen ze echter niet meer uitbreiden. De bestaande wederopbouwscholen op het aangrenzende terrein bieden een oplossing voor het ruimtegebrek. De bestaande gebouwen sluiten in architectuur niet aan bij de antroposofie.

In dit ontwerp hebben we het volledige programma van de scholen, waaronder een compleet nieuwe basisschool en een uitbreiding van de middelbare school, op de nieuwe locatie te realiseren. Het ontwerp voorziet in een ruimtelijk, flexibel en modern schoolgebouw op basis van de bestaande orthogonale structuur. De antroposofische uitgangspunten komen tot uitdrukking in de materialen en detaillering van de nieuwe school. Ook in de organisatie van de verschillende onderdelen is het gedachtegoed herkenbaar.

Bekijk projecten

Maisbaai. Project van Berry Beuving in dienst van Office Winhov / Joost Hovenier

Dit project met groepszorg-woningen en sociale huurwoningen bevindt zich aan de Dokhaven in de binnenstad van Middelburg. In de groepswoningen wonen mensen met een psychogeriatrische aandoening op een zo normaal mogelijke huiselijke wijze. Omdat de bewoners aan huis gebonden zijn, hebben de alle woonkamers grote ramen met uitzicht op de haven en het plein. De bovengelegen huurwoningen zijn door hun grote ramen en balkons uitzonderlijk licht.

De locatie ligt op de grens van twee werelden. Het is een veelbewogen locatie. Hier werden in de 17e en 18e eeuw honderden Oostindievaarders voor de VOC gebouwd. Aan de ene zijde bevindt zich de oude bebouwing aan de Kinderdijk, aan de andere zijde het Maisbaaigebied, volgens het stedenbouwkundige plan van Aldo van Eyck. Dit plan, met daken in het verlengde van de Dokhaven, vormen hier tussen een eigen wereld. Door het opknippen in bouwdelen van verschillende groottes sluit het complex goed aan op de omliggende bebouwing. Het gebouw leest ondanks de verschillende functies als één geheel door de consequent uitgewerkte gevels en gemetselde balkons.

Bekijk projecten

Woonzorggebouw De Korhoender. Project van Berry Beuving in dienst van Office Winhov / Joost Hovenier

De Korhoenders is een woongebouw voor jonge mensen met een verstandelijke en lichamelijke beperking. Het gebouw, een initiatief van de ouders, bestaat uit twaalf individuele appartementen, twee gemeenschappelijke woonkamers en zorgfaciliteiten. Het woongebouw is opgevat als een groot huis. De collectieve ruimten, zoals de brede gang naar de appartementen zijn uitgewerkt zijn als verblijfsruimte en ontmoetingsplek.

Het project ligt in de woonwijk Klein Driene, een naoorlogse stadsuitbreiding van Hengelo. Bestaande en nieuwe gebouwen vormen er een open verkavelingspatroon in een groen landschap. De maat van het gebouw, de kap en de toepassing van baksteen passen het gebouw in zijn omgeving.

Bekijk projecten

Op een prachtige, centraal gelegen lokatie in de wijk Hilversum Zuid, ten noorden van een oude begraafplaats, is een groot nieuw kinderdagverblijf gecombineerd met een buitenschoolse opvang ontworpen.

Het uitgesproken introverte ontwerp biedt enerzijds een geborgen speelplek voor de kinderen terwijl anderszijds de overlast voor de omwonenden tot een minimum wordt beperkt. De helft van de erfafscheiding wordt gevormd door het kinderdagverblijf, waardoor een zeer beschutte, goed gecontroleerde, omsloten binnentuin ontstaat, waarbij de fraaie bestaande loofbomen worden gehandhaafd.

Het kantoor waar de ouders worden ontvangen heeft een eigen stille buitenruimte in de vorm van een patio, die gescheiden is van de binnentuin. Het gebouw is grotendeels in één bouwlaag ontworpen, zodat alle opvangruimten van de groepen met kinderen die veel buiten spelen, direct aan de omsloten binnentuin liggen. De grote overstekken en volledig te openen vouwschuifpuien, maken het aantrekkelijk om de kinderen het gehele jaar door van de grote tuin te laten genieten.

Bekijk projecten

Door de Stichting Werelderfgoed Kinderdijk is deze internationale prijsvraag uitgeschreven voor een inrichtingsplan van de entreezone en een nieuw te realiseren bezoekerscentrum. Het iconische molengebied krijgt daarmee een aantrekkelijke en erfgoedwaardige ontvangst.

Op basis van onze visie zijn we uit 132 internationale inzendingen gekozen als een van de vier teams voor de de besloten projectprijsvraag. We hebben vanuit de rol als architect een kritische kanttekening bij de vraagstelling geplaatst. Door de hele locatie alleen toegankelijk te maken voor betalende bezoekers, dreigt het landschap zijn authenticiteit te verliezen. Het nieuwe bezoekerscentrum zou veel meer moeten zijn dan een kassa annex museumwinkel. Met het mooiste uitzicht van Holland is het bijvoorbeeld een fantastische plek voor een restaurant en een vergaderlocatie. Dit biedt kansen op aanvullende verdienmodellen.

De vormgeving van het bezoekerscentrum is eigentijds. De toepassing van traditionele materialen en bouwmethoden spreekt de taal van de historische omgeving. Een gemetseld basement van klinkers van Hollandse rivierklei. Het houten skelet van het dak gebruikt houttechnieken van de houten molens. De gevels en het dak zijn bekleed met de zwarte eikenhouten schaliën die oorspronkelijk de kappen van de molens in Kinderdijk sierden. Het transparante bezoekersgebouw voegt zich naar de lange zichtlijnen van het karakteristieke Hollandse landschap.

Het paviljoen vertelt een verhaal over het bouwen, renoveren en onderhouden van de molens en gemalen van het werelderfgoed. De uitvoering van het bezoekerscentrum biedt kansen voor het uittesten van nieuwe methoden uit de restauratietechniek en voor de opleiding van toekomstige molenbouwers en restaurateurs.

Bekijk projecten