work

Kinderdagverblijf en peuterspeelzaal in Hilversum.

Op een prachtige, centraal gelegen lokatie in de wijk Hilversum Zuid, ten noorden van een oude begraafplaats, dient een groot nieuw kinderdagverblijf voor 16 baby’s, 22 dreumesen, 24 peuters gecombineerd met een buitenschoolse opvang voor 20 kleuters gerealiseerd te worden.

Het uitgesproken introverte ontwerp biedt enerzijds een geborgen speelplek voor de kinderen terwijl anderszijds de overlast voor de omwonenden tot een minimum wordt beperkt. De helft van de erfafscheiding wordt gevormd door het kinderdagverblijf, waardoor een zeer beschutte, goed gecontroleerde, omsloten binnentuin ontstaat, waarbij de fraaie bestaande loofbomen worden gehandhaafd.

Het kantoor waar de ouders worden ontvangen heeft een eigen stille buitenruimte in de vorm van een patio, die gescheiden is van de binnentuin.

Het gebouw is grotendeels in één bouwlaag ontworpen, zodat alle opvangruimten van de groepen met kinderen die veel buiten spelen, direct aan de omsloten binnentuin liggen. De grote overstekken en volledig te openen vouwschuifpuien, maken het aantrekkelijk om de kinderen het gehele jaar door van de grote tuin te laten genieten.

Deliverables:
Architectuur

Details:

  • Project: Kinderdagverblijf Hilversum
  • Type: nieuwbouw
  • Opdrachtgever: B.V. Kinderdagverblijf Toppie
  • Status: definitief ontwerp
  • Jaar: 2009
  • Ontwerpteam: Berry Beuving, Marcel Martensen, Meiske Hohnen

tekening kinderdagverblijf hilversum