projecten

Grondgebonden seniorenwoningen te Nederasselt

De vormgeving van de seniorenwoningen is gebaseerd op de agrarische historie van de locatie in het dorp. Het plan bestaat uit twee basiswoningtypen met een slimme kapvorm.

Door de woningen te spiegelen en te schakelen ontstaan volumes die qua grote en vorm refereren aan de schuren en boerderijen in de omgeving.  In het ontwerp is gestreefd naar het minimaliseren van de typologische complexiteit en het creëren van maximale rijkdom in beleving en gebruik. Alle woningtypen zijn voorzien van een veranda aan de straatkant op het zuiden. Dit biedt de bewoners gelegenheid biedt om al vroeg in het jaar uit de wind van de zon te genieten en draagt zo bij aan de levendigheid van de openbare ruimte.

Door het aantal uitzonderingen zoveel mogelijk te beperken ontstaan er financiële mogelijkheden om met duurzame gevelmaterialen en hoogwaardige detaillering het beeld van het ´Eigentijds Boerenerf´ zo krachtig mogelijk tot uiting te laten komen. Met in totaal 15 seniorenwoningen krijgt landelijk Nederasselt een nieuwe impuls. In de eerste fase van de herstructurering worden 7 woningen gerealiseerd.

Resultaat
Stedenbouw
Architectuur

Details

  • Project: 16 seniorenwoningen / Nederasselt
  • Type: nieuwbouw
  • Status: opgeleverd (fase 1)
  • Jaar: 2013
  • Ontwerpteam: Berry Beuving, Marcel Martensen, Meiske Hohnen

Stedenbouwkundig plan: Jan Metz